Klucz do równowagi biologicznej oczka wodnego

Pond Starter

Pond Starter

Pond Starter zawiera szczepy bakterii które, chronią i oczyszczają wodę naszego zbiornika wodnego.

Balenia

  • 0.5 l
  • 1 l
  • 5 l

Sztuczny zbiornik wodny jest z reguły sterylny, ponieważ brak w nim podtrzymujących życie mikroorganizmów. Na skutek braku kontaktu wody z gruntem dzięki stosowanym foliom lubwannom z tworzywa nie dochodzi, również na początku użytkowania, do istotniejszegoosiedlania się przenoszonych przez powietrze organizmów.

Zastosowanie nowych kulturbakterii umożliwia zarówno uaktywnienie procesów biologicznych polegających na przemianieszkodliwych białek (produkty wydalania, obumarłe części roślin, resztki pokarmu, itd.) wlotny azot i dwutlenek węgla oraz – co jest nowością – dalsze przekształcanie amoniaku i azotynu w nieszkodliwy azotan. Czysty i zdrowy staw funkcjonuje tylko dzięki działaniu bakterii nitryfikacyjnych, które gromadzą się również w systemach filtracyjnych.

Warunkiem wystarczającej aktywności preparatu jest zawsze odpowiednio duży zapas tlenu. Ale właśnie odsłonięte dno w głębszych rejonach stawu pokrywa się z czasem szlamem i traci wskutek tego wystarczającą ilość tlenu. Z tego powodu działanie pożytecznych kultur bakterii musi być wspierane zapomocą tlenu, zawartego np. w stabilizatorze tlenowym. Niewątpliwą zaletą jest również ciągły ruch wody, który może być wytwarzany za pomocą pompy wody do stawu. Starter bakteryjny jest środkiem naturalnego uzdatniania wody i jednym z niespotykanych preparatów w sposób zdecydowany wpływających na proces naturalnego samooczyszczania się wody w sztucznym zbiorniku wodnym.

Dozowanie:

Starter Bakteryjny – Healthy Pond

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Za pierwszym razem należy dodać do stawu dawkę 20 ml na każde 1.000 litrów wody – bezpośrednio lub przez urządzenie filtracyjne. Dalsze stosowanie: 10-20 ml na każde 1.000 litrów wody raz na tydzień. W przypadku stwierdzenia azotynu należy stosować starter bakteryjny codziennie w ilości 20-50 ml na 1.000 litrów tak długo, aż cała zawartość azotynu nie zostanie całkowicie zredukowana.

Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
Możliwe są zmiany pod względem ilościowym bez wpływu na skuteczność.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
Unikać kontaktu z oczami.
W przypadku dostania się preparatu do oczu, wypłukać ciepłą wodą a w przypadku podrażnień skontaktować się z lekarzem.

Wybierz jednostkę:

Wybierz typ:

Proszę wyliczyć objętość zbiornika wodnego

w litrach

w milimetrach

Utrzymaj zdrowe oczko wodne z Healthy Pond

Masz pytanie? Znajdziemy rozwiązanie na każdy problem dotyczący ogrodu wodnego.

Skontaktuj się z nami