Klucz do równowagi biologicznej oczka wodnego

BKF

BKF

Glony włókniste mogą występować w każdym rodzaju wody. Najwięcej żyje jednak w wodach wysokiej jakości z dużą zawartością składników odżywczych i produktów

biodegradacji. Duże ryzyko wystąpienia glonów pojawia także się zaraz po napełnieniu stawu świeżą wodą.

BKF jest to innowacyjny preparat do usuwania glonów włóknistych i nie zawiera przy tym metali ciężkich takich jak na przykład miedź . Jest to idealny sposób na bezpieczną i

trwałą eradykację glonów włóknistych z wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych. Glony po tym jak zostają zabite odrywają się stopniowo od dna i innych powierzchni

pod wodą, aby łatwo można je było usunąć. Produkt jest nieszkodliwy dla ryb oraz innych mikro i makro organizmów.

 

Dawkowanie i stosowanie:

BKF proszek do sporządzania zawiesiny wsypywać bezpośrednio do wody

50 g na 1 000 litrów wody w stawie. Najlepiej rano przy słonecznej pogodzie.

W trakcie stosowania, pH wody powinno mieścic sie w zakresie 7,8.

Nie należy sypać bezpośrednio na rośliny wodne.

Luźne nitki glonów należy zebrac po około 5 dniach za pomocą skimera bądz siatki.

Glony z dna stawu najlepiej jest zebrać odkurzaczem do oczek wodnych.

Rozkład niezebranych pozostałości po glonach może powodować spadek zawartości tlenu w wodzie. Podczas stosowania w stawach zarybionych należy zapewnić odpowiedni przepływ

wody oraz napowietrzenie. W rzadkich przypadkach może dojść do uszkodzenia wrażliwych gatunków lilii wodnych i innych roślin, a także chorób małż.

Zastosowanie: Eradykacja glonów nitkowatych ze zbiorników wodnych.

Opakowanie wykonano materiału do dalszego wykorzystania.

Po zużyciu opakowanie wyrzucić do specjalnie oznaczonego pojemnika.

W razie zatrucia natychmiast udać się do lekarza zabierając opakowanie produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: S2 – Chronić przed dziećmi S3 – przechowywać w chłodnym miejscu S17 – Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. S24 / 25 – Unikać kontaktu z oczami i skórą. S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duzą ilością wody i zasięgnac porady lekarza. S36 / 37/38 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice, w przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. R8 – Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. R22 – Działa szkodliwie przy połknięciu. R36 / 38 – Działa drażniąco na oczy i skórę. R41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Substancja czynna: nadwęglan sodu  0,2 kg na 1 kg produktu. Zawartość aktywnej substancji może wahać się w przedziale około 5%.

Nie zaleca się stosowania w stawach z rybami przeznaczonymi do konsumpcji.

 

bkf

 

 

Balenia

  • 0,5 kg
  • 1 kg
  • 2,5 kg
  • 5 kg

Martwe glony wypływają na powierzchnię, gdzie można je zebrać lub są usuwane przez system filtracyjny. Pozostałości opadają natomiast na dno stawu. Produkt nie wpływa niekorzystnie na kultury bakteryjne. Dzięki swojemu działaniu Antyglon przyśpiesza proces biologicznego samooczyszczania wody i w rezultacie pozostałości organiczne oraz produkty przemiany materii usuwane są szybciej z wody.

Zastosowanie:

Najkorzystniej stosować w godzinach porannych.  Dawka około 50 g na jeden metr kwadratowy powierzchni stawu. Ważnym jest, aby zapewnić, aby inne rośliny wodne a zwłaszcza lilie wodne nie weszły w bezpośredni kontakt z preparatem.

W przypadku kontaktu ze skórą zmyć dużą ilością wody.

Trzymać z dala od dzieci w chłodnym i zaciemnionym miejscu.

Wybierz jednostkę:

Wybierz typ:

Proszę wyliczyć objętość zbiornika wodnego

w litrach

w milimetrach

Utrzymaj zdrowe oczko wodne z Healthy Pond

Masz pytanie? Znajdziemy rozwiązanie na każdy problem dotyczący ogrodu wodnego.

Skontaktuj się z nami